5 dnevnih namaza

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Sabah-namaz (jutarnji namaz) je jedan od pet obaveznih dnevnih namaza u islamu. Njegovo klanjanje je od suštinskog značaja za muslimane. Evo detaljnog uputstva kako se klanja sabah namaz:

 1. Vrijeme sabah-namaza:
  • Sabah-namaz se klanja od zore do izlaska Sunca.
  • Bolje je odgoditi sabah-namaz i klanjati ga pred izlazak Sunca, nego u njegovom prvom vremenu.
 2. Broj rekata:
  • Sabah-namaz ima četiri rekata: dva rekata sunneta i dva rekata farza.
 3. Nijjet (namjera):
  • Muškarci će prije nijjeta proučiti ikamet.
  • Nijjet za sabah-namaz može biti: “Odlučio/la sam klanjati sunnet sabahskog namaza u ime Boga, Allāhu ekber.”
 4. Klanjanje prvog rekata:
  • Uči se Fatiha i sura.
  • Nakon rukua, tri puta se izgovara: “Subhāne Rabbije-l-azim!”
  • Na kratkom stajanju izgovara se: “Semi`allāhu li-men hamideh!” i “Rabbenā leke-l-hamd!”
  • U sedždi se izgovara: “Subhāne Rabbije-l-e`alā!” tri puta.
 5. Klanjanje drugog rekata:
  • Uči se Fatiha i sura.
  • Nakon rukua i sedžde, izgovara se Et-tehijjāt, salavāte, dova te predaje selam.
 6. Završetak namaza:
  • Sabahski farz klanja se kao i sunnet, samo je razlika u nijjetu.
  • Nakon predaje selama kod sunneta, pristupa se klanjanju sabahskog farza.
  • Nakon svakog namaza preporučuje se proučiti zikr i namasku dovu.
Show More

What Will You Learn?

 • Kako se klanja sabah namaz!

Course Content

Sabah namaz

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

New Report

Close